DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “RESMİ İSTATİSTİK KALİTE BELGESİ” ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.

15.11.2023 / Gösterim Sayısı : 1012 / Arşiv

Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan konularda üretilecek resmi istatistiklere ilişkin çerçeve kapsamında cevaplayıcı yükünü azaltıp mükerrerlikleri önleyerek güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız istatistik üretilmesini sağlamak üzere 2013 yılında Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğü ve TUİK işbirliği ile Resmi İstatistik çalışmaları başlamıştır.

 

Bu süreçte ihtiyacı duyulan verilerin ve istatistiklerin belirlenerek, ulusal ve uluslararası ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar da dikkate alınarak, Genel Müdürlüğümüzde konusunda uzman ekipler tarafından çalışmalar tamamlanmıştır.

 

Yapılan çalışmalar sonucu ilk olarak Bakanlığımız aracılığı ile 2016 yılında Kalite Belgesi standartları sağlanmış ve 2016-2020 dönemini kapsayan Resmi İstatistik Kalite belgesi alınmıştır. Kalite standartlarının korunması ve üretilen istatistiklerin arttırılması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup, farklı kategorilerde toplam 34 istatistik yayımlanmaya devam etmektedir.

 

2022 yılında Kalite Belgesi Yenileme prosedürü gereği Bakanlığımız aracılığıyla TÜİK’e resmi başvuruda bulunulmuş ve gerekli çalışma ve yeterlilikler yerine getirilmiş olup, DSİ Genel Müdürlüğü “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” almaya hak kazanmıştır.