SİVAS İLİMİZDE 2020 YILINDA 220 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANDI

28.10.2020 / Gösterim Sayısı : 975 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.Ülke Ekonomisine Yaklaşık 170 milyon TL Katkı Sağlandı

Bu kapsamda Sivas’ta 01 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı.  2020 yılı sulama sezonunda Sivas ilimiz ve ilçelerimizde toplam 220 bin dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 milyon TL katkı sağlandı.
İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.