ANTALYA İLİMİZDE 2020 YILINDA 523 BİN 580 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANDI

28.10.2020 / Gösterim Sayısı : 1923 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.
Modern Sulama İle Tarımda Verim Artışı Yaşanıyor

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.
2020 Yılı Sulama Sezonunda 523 Bin 580 Dekar Tarım Arazisi Sulandı


Bu kapsamda Antalya’da 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı.  2020 yılı sulama sezonunda Antalya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 523 bin 580 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1 milyar 163 milyon 918 bin 340 milyon TL katkı sağlandığını, ayrıca ilimizde yoğun bir şekilde sürdürülen seracılık faaliyetlerinde sulama 12 ay boyunca devam ediyor.
İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.