TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ’NDE SULAMA SEZONU TAMAMLANDI

27.11.2020 / Gösterim Sayısı : 1292 / Arşiv

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Tekirdağ İlimizde 2020 Yılında 33.792 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Bu kapsamda Tekirdağ da 16 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı.  2020 yılı sulama sezonunda Tekirdağ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 33 bin 792 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 88 milyon 191 bin TL katkı sağlandı.

Kırklareli İlimizde 2020 Yılında 114.060 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Kırklareli’nde ise 2020 yılı Temmuz ayında başlayan sulama sezonu 2020 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Kırklareli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 114 bin 60 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 338 milyon 101 bin 725 TL katkı sağlandı.

İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.