ZARA AKÖREN SULAMASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

19.04.2021 / Gösterim Sayısı : 200 / Arşiv

Devlet Su Genel Müdürlüğü Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Zara Akören Sulaması İnşaatında çalışmalara başlandı, projenin bitirilmesi ile birlikte 10.780 dekar tarım alanı sulamaya açılacak.

 

Projenin % 6’lık kısmı tamamlanmış olup; K2 ve D6 drenaj kanalları tamamlanmıştır. K1 ve D5 drenaj kanallarında çalışmalar devam etmektedir. 46.770 m sulama hattı ile 38.770 m HDPE boru, 8000 m CTP iletim hattı boru döşenecek ve 222 adet sanat yapısı yapılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10.719.096 Türk Lirası katkı sağlanacaktır.